hga
08 بهمن 1401 - 20:17

بسیاری از مشکلات روستاها با بهبود و اصلاح فرایندها رفع می شود

سنندج - استاندار کردستان گفت: بسیاری از مشکلات روستاها نیازمند اعتبار نیست بلکه به اصلاح و بهبود فرایندها نیاز دارد و هماهنگی بین دستگاهی در رفع این مشکلات نقش مهمی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه درنشست صمیمی با دهیاران استان کردستان اظهار داشت: دستگاه های که در حوزه روستایی مسئولیت دارند باید نشست های شهرستانی با دهیاران داشته باشند و مشکلات روستاها را بررسی کنند.

وی افزود: برخی از مشکلات دهیاران استان به صورت ملی بوده و باید در همایش استانداران بازگو شود.

استاندار کردستان با ذکر اینکه دستگاه های اجرایی باید برای رفع مشکلات روستاها پای کار بیایند، گفت: موضوعات خاص شهرستان ها به صورت اختصاصی باید جمع بندی شود.

زارعی کوشا افزود: بسیاری از مشکلات نیازمند اعتبار نیست بلکه به اصلاح و بهبود فرایندها نیاز دارد و هماهنگی و انسجام بین دستگاهی در رفع این مشکلات نقش مهمی دارد.

استاندار کردستان اظهار کرد: تصمیم گیری ها بر اساس اطلاعات است و سرشماری های سال های گذشته با معیارهای قدیمی قابل قبول نیست و باید این موضوع در سطح کلان کشوری بررسی مجدد شود.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: در توزیع ماشین الات به دهیاران محدودیت واگذاری داریم.

وی افزود: طبق پیگیری های صورت گرفته خوشبختانه در بحث ماشین آلات به دهیاران در یک ماه گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1003380