hga
08 بهمن 1401 - 16:47

همکاران صنعتی برتر در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت معرفی شدند

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معرفی ۶۵ همکار صنعتی برتر در حوزه جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، رسالت اصلی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع نیازها و مشکلات داخلی و بی ‌نیاز کردن کشور از وابستگی ‌علمی و تخصصی است. این موضوع تنها از طریق گسترش منطقی و سیستماتیک ارتباط دانشگاه، پژوهشگاه و مراکز آموزش عالی با جامعه و صنعت امکان پذیر خواهد بود.

دکتر پیمان صالحی در این خصوص عنوان کرد: با توجه به نقش پژوهش و تاثیرگذاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در توسعه جوامع، لزوم ارتباط این سازمان‌ها با همکاران صنعتی و دستگاه‌های اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا و برای توسعه بیش از پیش فعالیت‌های مشترک با همکاران صنعتی و دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶۵ همکار صنعتی از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور به عنوان همکاران صنعتی برتر انتخاب و از آنها تقدیر شد.

همچنین جهت مستندسازی تجارب این همکاران، کتابی نیز با عنوان همکاران صنعتی و اجرایی برتر در همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است.

در ادامه کتاب همکاران صنعتی و اجرایی برتر در همکاری با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور از طریق بخش کتاب‌ها و گزارش‌ها در سامانه ساجد قابل مشاهده و دانلود است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1003010